Happeningi i akcje

Happeningi i akcje

1991 Color Meeting, Zamość – Rynek
1995 Kanon, EASA, Mury Obronne i przedpole murów, Zamość
2001 Pozostanie błękit…, Galeria Anna Iglińska, Kraków
2003 Rubicon, rzeka Prądnik, Ojców
2009Ratujmy drzewa przy Błoniach, Kraków/Błonia

  • happening w obronie szpaleru wszystkich drzew rosnących przy Alei 3 Maja w Krakowie przeznaczonych do całkowitej, bezsensownej wycinki. Dzięki tej akcji wszystkie drzewa zostały uratowane.
2011 Akcja, „Wspieramy Rodziny !” Fundacji Aby żyć

  • W ramach akcji zostały m. in. namalowane 2 obrazy przez dzieci pod okiem artysty. Pokaźnych rozmiarów dzieła powstało w Szkole Podstawowej 113 w Krakowie i choć obraz stworzyły dzieci w wieku 6-7 lat, dzięki wsparciu artysty nabrał on profesjonalnego charakteru. Jeden z obrazów został zlicytowany w czasie Koncert Jacka Wójcickiego i Beaty Rybotyckiej w Filharmonii Krakowskiej (8 listopada 2011). Po emocjonującej licytacji prowadzonej przez samego Jacka Wójcickiego, przedmiot ten został sprzedany za 5 tys. zł
    http://abyzyc.pl/aktualnosci.html?id=33