Aukcje

Aukcje

2004 Dom Aukcyjny REMPEX, Warszawa, (obraz zlicytowany)
  Dom Aukcyjny POLSWISS Art., Warszawa, (obraz zlicytowany)
2004, 2006, 2007 Aukcje Charytatywne Wielkie Serce, Kraków, (obrazy zlicytowane)